Månader av avhållsamhet

Detta är ett cineastiskt experiment. Ett sätt att undersöka vad som händer om man avstår ifrån att se filmer gjorda av män. Tveksam inför bilden av en mansdominerad filmbransch? Då inbjuder jag dig att här följa mina försök till cineastisk asketism.


torsdag 25 november 2010

Dag 4 - Chickflicks

Idag mullrar SF i SVD efter att Non Stop Entertainment gått ut med att de släpper Im still Here samtidigt på Voddler och Folkets hus och parkers biografer. Hör geronternas klagan och se deras desperata kamp mot illegal nedladdning i all sin nakenhet. Det intressanta är att artikelförfattaren refererar till en undersökning gjord av Biografägarnas förbund och att 100 biografägare är negativa till att tiden en film exklusivt visas på bio minskar. Intressant hade naturligtvis varit att veta - 100 utav hur många tillfrågade? Hur många av dessa biografer är SF/Svenska bio biografer? Det hade varit intressant att veta hur gamla dessa biografägare är? Framförallt undrar jag varför man inte redovisar vilka biografägare som överhuvudtaget är engagerade i biografägarförbundet. När jag gjorde min kartläggning över kvalitetsfilmsbiografernas situation för SFI s räkning var det försvinnande få jag talade med som deltog i Biografägarnas möten, många var inte ens medlemmar. Framförallt var flera negativa till deras klappjakt på illegala nedladdare. Detta är särskilt intressant när det kommer till följade stycke i artikeln:

"Vid SF bio, som ser sig hotat, svarar Thomas Runfors att tiden i så fall kan vara mogen att dela upp det svenska filmstödet, så att produktionen av stora publikdragare, typ Göta kanal, fortfarande finansieras av biobesökarna, medan de nya aktörerna får ta över de smala filmerna som biografägarna inte ser som en lika stor affär."

SF tycker alltså att marknaden skall regleras så att bara den lönsamma filmen skall finansieras av 10% avgiften och att Voddler, kabelkanaler och liknande aktörer kan finansiera den "smala" filmen.  De verkar nu vara beredda att lämna de smala, olönsamma filmerna bakom sig helt. I en värld utan kulturpolitiska tvångströjor får biopubliken det vi ber om och vi ber om Göta Kanal. Jag läser dagens SF Bioprogram, gör en liten räknelek. Bara 7 av 33 filmer på repertoaren är gjorda av kvinnliga regissörer. men det är ju trots allt vad vi, publiken, ber om - mansfilm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar