Månader av avhållsamhet

Detta är ett cineastiskt experiment. Ett sätt att undersöka vad som händer om man avstår ifrån att se filmer gjorda av män. Tveksam inför bilden av en mansdominerad filmbransch? Då inbjuder jag dig att här följa mina försök till cineastisk asketism.


onsdag 21 mars 2012

Mad props!

Mad props till Stockholms bästa biografföreståndare: Ellen Tejle och Katja Uneborg ( Bio Rio), Ulrika Sundbäck (Zita) och Emelie Samuelsson (STURE) som vinnlägger sig om att visa ett så varierat utbud av film som möjligt på sina respektive biografer. Jag vet hur tufft det kan vara och hur man stångar huvudet blodigt - utlämnad åt filmbranschens manshegemoni. Och att man är utlämnad åt andras val: producenter, filmfinansiärer och distributörer. Men misströsta inte, ni kämpar inte förgäves. 
  Kära läsare, ni har förmodligen aldrig hört deras namn, men det är dessa kvinnor som ytterst administrerar alla dessa manliga filmares kreativitet på bio (i Stockholm iallafall). Och det är ett tufft jobb. Låt er inte tyngas ner av den tunga biografadministrationen, allt pappersarbete och gränssättande och daltande med svullna manliga filmaregon. Ert arbete behövs och utbudet vore fattigt och endimensionellt utan er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar