Månader av avhållsamhet

Detta är ett cineastiskt experiment. Ett sätt att undersöka vad som händer om man avstår ifrån att se filmer gjorda av män. Tveksam inför bilden av en mansdominerad filmbransch? Då inbjuder jag dig att här följa mina försök till cineastisk asketism.


tisdag 27 mars 2012

Svenska filmare svarar på Peter Dalles utspel

I tisdags kommenterade jag Peter Dalles utspel om SFI s jämställdhetsmål i Mitt i tidningarna:
http://filmfasta.blogspot.se/2012/03/orattvisan.html

Nu svarar svenska filmare och SFI s VD Anna Serner på kritiken: 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article14572671.ab

Men kom igen, är hans reaktionära syn på världen ens värd att kommentera från officiellt håll?

1 kommentar:

  1. "I det filmavtal som börjar gälla den 1 januari 2013 är jämställdhetsmålet tydligare formulerat: ”stöden ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män”."

    Det är väl det här som Dalle kommenterar, en regel som eventuellt kan mynna ut i "positiv" diskriminering. För mig låter det som allt han vill är att medlen fördelas utefter vem som förtjänar dem, inte utefter vilka kön personerna har. Jag håller med. För mig står frågan mellan om vi vill ha ett samhälle som är jämställd och könsneutralt, eller hårt könsstyrt efter regeln 50/50. För mig blir det inte bättre att byta ett hårt styre till mäns fördel, med ett lika hårt styre som bara delar allt på mitten.

    Jag vill ha ett samhälle där brandräddningen består av de som bäst utför jobbet, där poliser består av de som är bäst lämpade, där den som har bäst hand om barnen får arbeta på dagis och där den som mest förtjänar pengarna får stöd av staten i sitt filmskapande. Jag börjar bli lite trött på att den här synen så ofta ska hamna i skymundan bakom det könstypade samhället där alla ska vara 50/50. Det är ju MIN ide som bygger på genuin jämställdhet, trots allt.

    SvaraRadera